Kvibergs marknad

Priser

Karta

Frontsidan
Hyr Din egen spilta

Hyr din egen spilta och sälj själv! Varje spilta har två skiljeväggar av spånskivor och en bakre tegelvägg. Tegelväggen är försedd med en tavellist, som fungerar som upphängningsanordning. Golv med asfalt- eller betongbeläggning. I hyran ingår ett bord (80x180 cm) och två stolar. Extrabord och klädställning kan hyras i Informationen i stall tolv.

.

.
Bokning
Bokning av spilta kan ske i informationen, stall 12, lördag-söndag kl. 10-15, eller på telefon 031-26 16 37, måndag-söndag kl. 9-16. Du erhåller boknings
bekräftelse per post tisdagen före bokad helg. Vi förbehåller oss rätt till omplacering av bokade och betalda platser. OBS! Under hösten och våren kan vi vara tvungna att begränsa hyrestiden till 1-4 helger! Vi frånsäger oss allt ansvar vad gäller säljarens egendom. Säljare skall själva ombesörja att de har ett fullgott försäkringsskydd.
.

Betalning
Betalning sker på inbetalningskort som följer med bekräftelsen. Glöm ej notera namn och adress på inbetalningskortet. Medtag kvitto. Betalning kan även ske i informationen vid ankomst.Avbokning
Avbokning skall ske senast torsdag före aktuell försäljningsdag. OBS! Säljare som uteblir och ej avbokat faktureras full hyra. Bås, som inte tagits i anspråk före kl. 10.00, uthyres till annan säljare.
[ Kvibergs Marknad | Priser | Karta | Bokning | Frontsida | Sidans topp]
__________________________________________________

K v i b e r g s M a r k n a d A B

Box 2130, 433 02 Sävedalen. Tel: 031-26 16 37
E-mail