Kvibergs marknad

Priser

Bokning

Frontsidan
Vägbeskrivning
Kör förbi Gamlestaden och SKF mot Utby och Partille. Kör rakt fram
i rondellen vid Bellevue. Kvibergs Regemente ligger på vänster sida.
Tag första vänster. Följ därefter skyltarna.


överskådlig karta......& en mer detaljerad dito.Från Malmö

E6 mot Göteborg, E20 mot Stockholm, tag av mot Gamlestaden.

Från Landvetter
Riksväg 40 mot Göteborg, E20 mot Stockholm, tag av mot Gamle-
staden. Tag vänster direkt efter avfarten, kör därefter mot Gamlestaden.

Från Karlstad
Riksväg 45 mot Göteborg. Tag av vid Gullbergsmotet. Kör mot Gamlestaden.

Från Kungälv
E6 mot Göteborg, E20 mot Stockholm, tag av mot Gamlestaden.

Från Stockholm
E20 mot Göteborg, tag av mot Redbergsplatsen och Gamlestaden. Tag höger
direkt efter avfarten, kör därefter mot Gamlestaden.
Kommunikationer
Spårvagn 6 och 7, hållplats Kviberg.
Buss 21 och 58, hållplats Brovägen.
[ Kvibergs Marknad | Priser | Karta | Bokning | Frontsida | Sidans topp ]
_____________________________________________________

K v i b e r g s M a r k n a d A B

Box 2130, 433 02 Sävedalen. Tel: 031-26 16 37
E-mail